Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 900 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α. και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντος.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα:

Έκπτωση 10 % (810 ευρώ)

  • Με εφάπαξ καταβολή του ποσού

Έκπτωση 10% (810 ευρώ)

  • Αδιόριστοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Έκπτωση 25% (675 ευρώ)

  • ΑμεΑ
  • Άνεργοι
  • Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
  • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

Έκπτωση 20% (720 ευρώ)

  • Με ομαδική εγγραφή δύο ή περισσοτέρων ατόμων

Έκπτωση 35% (585 ευρώ)

  • Διαμένοντες εκτός Αττικής, με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η έκπτωση γίνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλευσή στις δύο δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση μη προσέλευσης υπάρχει η υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

Σημείωση:
-Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης με βάση την ένταξή του σε μια μόνο ομάδα από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες από τις προαναφερόμενες δικαιούται μόνο την έκπτωση που αντιστοιχεί σε αυτή με το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό.

-Σε εφάπαξ καταβολή μειωμένου ποσού υπάρχει έκπτωση 5% επί του ποσού αυτού.