Οδηγός σπουδών

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών 

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα, μοριοδοτήσεις, ΕCVET μονάδες και ό,τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε.